Polaroid in Vegas

bob-vegas650px

Outside the Polaroid FOTOBAR in Las Vegas